نریگلیسار (Neriglissar) چهارمین پادشاه امپراتوری بابلی نو بود که از زمان غصب تاج و تخت در سال 560 قبل از میلاد تا مرگش در سال 556 قبل از میلاد سلطنت کرد. او بعد از عزل آمل مردوک و به شاهی رسیدن با یکی از دختران نبوکدنصر دوم ازدواج کرد. بعد از او پسرش، لاباشی مردوک شاه امپراتوری بابل شد.

نریگلیسار
پرتره‌های تخیلی قرن هفدهمی از نریگلیسار و اویل-مردوک
شاه بابل
سلطنت560 – 556 پ. م
پیشینآمل مردوک
جانشینلاباشی مردوک
درگذشته556 پ. م
بابل
همسر(ان)دختر نبوکدنصر دوم
فرزند(ان)لاباشی مردوک
دودمانسلسله کلدانی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

پیشین:
اویل-مردوک
شاه بابل
۵۶۰ – ۵۵۶ پ. م
پسین:
لاباشی-ماردوک