اپسیلون شلیاق

اپسیلون شلیاق یک ستاره است که در صورت فلکی شلیاق قرار دارد.

اپسیلون شلیاق
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی شلیاق
Epsilon۱ Lyrae
بُعد ۱۸h ۴۴m ۲۰.۳۴۵۳s
میل ‏۱۲.۴۴۴″۴۰′‎+۳۹°
قدر ظاهری (ع) ۴.۷
Epsilon۲ Lyrae
بُعد ۱۸h ۴۴m ۲۲.۷۸۰۳s
میل ‏۴۵.۷۹۸″۳۶′‎+۳۹°
قدر ظاهری (ع) ۵.۱
مشخصات
نوع طیف F1V / A8V
اخترسنجی
اختلاف‌منظر (π)۲۰.۱۰ mas
نام‌گذاری‌های دیگر
4 Lyr, HR 7051, HD 173582, HIP 91919, BD +39 03509, SAO 67310, ADS 11635, CCDM 18443+3938, TYC 03122-3438 2, GSC 03122-3438
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش