اپسیلون کژدم


لسعه
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کژدم
بعد ۱۶h ۵۰m ۰۹.۸s
میل -۳۴° ۱۷′ ۳۶″
قدر ظاهری (V)۲.۲۹
مشخصات
ردهK2 IIIb
راهنمای رنگ U-B1.27
راهنمای رنگ B-V1.15
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۳ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۶۱۱.۸۳ mas/yr
Dec.: -۲۵۵.۸۷ mas/yr
اختلاف منظر (π)۴۹.۸۵ mas
قدر مطلق (MV)۰.۷۸
نام‌گذاری‌های دیگر
Wei, 26 Scorpii, Gl 639.1, HR 6241, CD -34°11285, HD 151680, LHS 3244, GCTP 3823.00, SAO 208078, FK5 628, CPD P-34°6635, HIP 82396.

اپسیلون کژدم با نام بین‌المللی Larawag یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.

منابعویرایش