در فیزیک هسته‌ای، ایزوتون (به انگلیسی: Isotone) به هسته‌هایی گویند که تعداد نوترون‌های برابر داشته باشند. بطور مثال کربن-۱۲ و بور-۱۳ با داشتن ۷ نوترون ایزوتون یکدیگرند.

فیزیک هسته‌ای
CNO Cycle fa.png
واپاشی
شکافت هسته‌ای
گداخت هسته‌ای

واپاشی‌های کلاسیک

واپاشی آلفا · واپاشی بتا · پرتوزایی گاما · واپاشی کروی
دانشمندان
هانری بکرل · ماری کوری · پی‌یر کوری · هانس بتدیگران