ایزوتوپ‌های کوپرنیسیم

عنصر کوپرنیسیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۷۷Cn بود که در سال ۱۹۹۶ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۶ ایزوتوپ و دو ایزومر هسته‌ای از کوپرنیسیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۸۵Cn با نیمه عمر ۲۹ ثانیه است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
277Cn ۱۱۲ ۱۶۵ ۲۷۷٫۱۶۳۶4(15)# 1.1(7) ms
[0.69(+69-24) ms]
α 273Ds ۳/۲+#
281Cn ۱۱۲ ۱۶۹ ۲۸۱٫۱۶۹۷5(42)# 0.1 s α 277Ds ۳/۲+#
282Cn ۱۱۲ ۱۷۰ ۲۸۲٫۱۷۰5(7)# 0.8 ms SF (various) ۰+
283Cn ۱۱۲ ۱۷۱ ۲۸۳٫۱۷۳۲7(65)# 4 s α (۹۰٪) 279Ds
SF (10%) (various)
283mCn[n ۲] 5 min SF (various)
284Cn ۱۱۲ ۱۷۲ ۲۸۴٫۱۷۴۱6(91)# 97 ms SF (various) ۰+
285Cn ۱۱۲ ۱۷۳ ۲۸۵٫۱۷۷۱2(60)# 29 s α 281Ds ۵/۲+#
285mCn[n ۲] 8.9 min α 281Ds
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ This isomer is unconfirmed

منابعویرایش