در زیست‌شیمی یک ایزومراز (Isomerase) آنزیمی است که تبدیل ایزومرهای یک مولکول را به هم دیگر کاتالیز می‌کند مانند آنزیم enoyl CoA isomerase و اپی مرازها. هر دو طرف واکنش ایزومراز ایزومر یکدیگرند.

واکنش های اپی مراز و ایزومراز ، معمولی ترین اشکال پنتوز ها را بهم وصل می کند .

انواعویرایش

ایزومرازها چند گونه‌اند مانند راسمازها یا اپی‌مرازها ( Racemases, epimerases ) ، سیس-ترانس ایزومرازها (Cis-trans isomerases) ، اکسیدوردوکتازهای داخل مولکولی (Intramolecular oxidoreductases) ، ترانسفرازهای داخل مولکولی (Intramolecular transferases) و لیازهای داخل مولکولی (Intramolecular lyases) .

جستارهای وابستهویرایش

ایزومر

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی [۱]