ایزوکاربوکسازید

ایزوکاربوکسازید (به انگلیسی: Isocarboxazid)

ایزوکاربوکسازید
ساختمان ایزوکاربوکسازید
داده‌های بالینی
روش مصرف داروخوراکی
گروه داروییمهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز
کد ATC
داده‌های فارماکوکینتیک
متابولیسمکبدی
نیمه‌عمر حذف۲/۵ ساعت
دفعبه طور عمده از راه ادرار، مقادیر ناچیزی از راه مدفوع
شناسه‌ها
شمارهٔ سی‌ای‌اس
پاب‌کم CID
CompTox Dashboard (EPA)
ECHA InfoCard100.000.399 ویرایش در ویکی‌داده
داده‌های فیزیکی و شیمیایی
فرمول شیمیاییC12H13N3O۲
جرم مولی۲۳۱٫۲۵

نام تجارتی : Marplan

رده دارویی: مهارکننده منو آمین اکسیداز

رده درمانی: ضد افسردگی

اشکال دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی

مکانیسم اثر ویرایش

ایزوکاربوکسازید اثر ضد افسردگی خود را از طریق مهار آنزیم منوآمین اکسیداز اعمال می‌کند. مهار این آنزیم باعث افزایش غلظت نوراپی نفرین و سروتونین در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) می‌شود.

نکته از فارماکولوژی کاتزونگ: ایزوکاربوکسازید یکی از مهارکننده‌های MAO می‌باشد که مانند اغلب داروهای ضد افسردگی، (به جز SSRIها) در نهایت سبب Down regulation گیرنده‌های آمینی می‌شوند. تمامی داروهای ضد افسردگی (به جز بوپروپیون) موجب تشدید فعالیت نوراپی نفرین، سروتونین یا هر دو می‌شوند.

نکته‌ای دیگر از کاتزونگ: مهارکننده‌های MAO، مثل سه حلقه‌ای‌ها، قادر به مهار بازجذب نوراپی نفرین در پایانه‌های عصبی اتونوم می‌باشند. در نتیجه اثرات سمپاتومیمتیک در اعصاب اتونوم محیطی ایجاد می‌شود.

موارد مصرف ویرایش

طریقه مصرف ویرایش

  • به عنوان درمان افسردگی شدید، که به درمان با سایر داروهای ضد افسردگی و درمان الکتروکانوالسیو پاسخ نمی‌دهد:

در بالغین: ۱۰ میلیگرم از راه خوراکی، هر ۸ ساعت تجویز می‌شود. در صورت بهبود نسبی، مقدار دارو باید به ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم در روز کاهش یابد.

موارد منع مصرف ویرایش

موارد احتیاط ویرایش

تداخلات دارویی ویرایش

عوارض جانبی ویرایش

نکته مهم: مصرف درازمدت مهارکننده‌های MAO، از جمله ایزوکاربوکسازید موجب افت فشار خون می‌گردد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • راهنمای کاربرد داروهای ژنریک ایران، دکتر رامین خدّام، چاپ هفتم،۱۳۸۸، صفحات: ۵۱۲ و ۵۱۳
  • فرهنگ داروهای ژنریک ایران و دسته‌بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ اول، ویراست چهارم، ۱۳۸۶ صفحه:۱۸
  • فارماکولوژی کاتزونگ-ترور، فصل ۲۹(داروهای ضد افسردگی)
  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی در ۱۸ ماه مهٔ ۲۰۱۰(تکمیل اطلاعات جدول)