مونوآمین اکسیداز

مونوآمین اکسیدازها گروهی از آنزیمها در جدار میتوکندری هستند که مونوامینهایی مانند سروتونین، اپینفرین، دوپامین و مونو آمینهای دیگر را اکسید می‌کنند. مونوآمین اکسیدازها در مغز میانجیهای عصبی مونوامین را تخریب می‌کنند، از آن‌جایی که کاهش سطح این مواد یکی از عوامل افسردگی شمرده می‌شود، مهار عملکرد آن‌ها با افزایش سطح مونوامینها به کنترل افسردگی و برخی مشکلات روانی دیگر می‌انجامد.

مونوآمین اکسیداز
شناساگرها
شمارهٔ EC ۱٫۴٫۳٫۴
شمارهٔ CAS ۹۰۰۱-۶۶-۵
پایگاه‌های داده
IntEnz نمایش IntEnz
BRENDA مدخل BRENDA
ExPASy نمایش NiceZyme
KEGG نمایش KEGG
MetaCyc گذرگاه سوخت‌وساز
PRIAM نمایه
ساختار PDB RCSB PDB PDBe PDBsum
انتولوژی ژن AmiGO / EGO
مونوآمین اکسیداز A
Monoamine oxidase A 2BXS.png
نمودار روبانی از یک مونومر مونوآمین اکسیداز A انسانی، همراه با اتصالات FAD و clorgiline، به همان صورتی که به غشای خارجی میتوکندری متصل می‌شود. تهیه شده توسط پی‌دی‌بی 2BXS.
شناساگرها
نمادMAOA
آنتره۴۱۲۸
HUGO۶۸۳۳
میراث مندلی در انسان۳۰۹۸۵۰
RefSeqNM_000240
یونی‌پورتP21397
اطلاعات دیگر
جایگاهChr. ایکس p۱۱.4-p11.۳
مونوآمین اکسیداز B
MonoamineOxidase-1GOS.png
نمودار روبانی از مونوآمین اکسیداز B انسانی. تهیه شده توسط پی‌دی‌بی 1GOS.
شناساگرها
نمادMAOB
آنتره۴۱۲۹
HUGO۶۸۳۴
میراث مندلی در انسان۳۰۹۸۶۰
RefSeqNM_000898
یونی‌پورتP27338
اطلاعات دیگر
جایگاهChr. ایکس p۱۱.4-p11.۳

انواع مونوآمین اکسیدازویرایش

در بدن انسان دو نوع آنزیم مونوآمین اکسیداز وجود دارد MAO-A و MAO-B

هر دو نوع این آنزیم در نورونها و آستروگلیاها یافت می‌شوند. در خارج از سیستم عصبی مرکزی MAO-A در کبد، لوله گوارش و جفت وجود دارد و MAO-B در پلاکتها یافت می‌شود.

مهارکننده‌های مونوآمین اکسیدازویرایش

مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام اختصاری MAOI دسته‌ای از داروهای ضد افسردگی هستند. این داروها به‌دلیل عوارض جانبی و تداخل‌های دارویی خطرناکشان کمتر تجویز می‌شوند اما در درمان افسردگی بسیار مؤثرند.

MAOIها معمولاً به عنوان داروهای خط دوم برای افرادی که با سایر داروهای ضد افسردگی (از جمله سه‌حلقه‌ای‌ها و مهارکننده‌های بازجذب سروتونین) بهبود نیافته‌اند، به‌ویژه مبتلایان به افسردگی‌های غیرعادی (آتیپیک) و شدید تجویز می‌شوند. این داروها در درمان اختلال هراس، فوبیای اجتماعی، بیماری پارکینسون، جلوگیری از حملات میگرن و ترک سیگار نیز مؤثرند.

انواع جدیدتر این داروها از جمله سلژیلین و موکلوبومید عوارض و خطر کمتری دارند اما به‌اندازه داروهای قدیمی مؤثر نیستند.

جستارهای وابستهویرایش

مونو آمین

مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز

منابعویرایش

Jase Donaldson. «Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) Information Page». Insight Journal. National Center for Health and Wellness، ۲۶ آوریل ۲۰۰۶. بازبینی‌شده در دسامبر ۲۰۰۸.