ایستگاه راه‌آهن میانه

ایستگاه راه‌آهن میانه یک ایستگاه در شهر میانه است. این ایستگاه در ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ با ورود اولین قطار به این ایستگاه افتتاح شد.[۱]

ایستگاه راه‌آهن میانه
Map
مکانمیانه، استان آذربایجان شرقی
ایران
مالکوزارت راه و شهرسازی
گردانندهراه‌آهن ایران
خطوطخط راه‌آهن تهران-تبریز
سکوها۲
خطوط آهن۳
دیگر اطلاعات
محدودهراه‌آهن شمال غرب
تاریخچه
بازشده۴ اردیبهشت ۱۳۳۵
Map

ایستگاه میانه به خط راه‌آهن تهران-تبریز و خط راه‌آهن میانه-اردبیل متصل است. این ایستگاه یکی از تشکیلاتی ترین ایستگاه های راه آهن کشور است و یکی از اصلی ترین و مهم ترین ایستگاه قطار در منطقه ریلی شمال غرب کشور می باشد، در حومه شهر واقع شده و ۶ کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد.

منابع ویرایش

  1. طرح جامع ایستگاه های تبریز و مراغه اجرا می شود ایرنا