ایست واستر

ایسَت واسترَ Isat-Vastra نام پسر بزرگ زرتشت و ظاهراً از نخستین زن زرتشت بوده‌است.[۱] ایسَت واسترَ به معنی کشتزار بزرگ یا آباد کننده و باشندهٔ توانا است.[۲] در یسنا ۵۳ فقره ۲ گوید «یاوران دین کی گشتاسپ و پسر زرتشت سپنمان و فراشستر برای خوشنودی خدا راه دین یقینی که اهورامزدا فرستاد، روشن و فراخ کنند.» هر چند که زرتشت از این پسر نام نمی‌برد ولی از سایر قسمت‌های اوستا و کتب پهلوی به نظر می‌رسد که این پسر باید ایست واستر باشد.[۳]

پانویسویرایش

  1. اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۳
  2. اوستا، هاشم رضی، ص ۳۰
  3. پورداود، یشت‌ها، ص ۳۴

منابعویرایش

  • آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطورهٔ زندگی زردشت، تهران: انتشارات بابل، ۱۳۷۰
  • رضی، هاشم. اوستا. تهران:سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۶۳
  • ابراهیم پورداوود؛ گات‌ها، قدیمی‌ترین قسمتی از نامه مینوی اوستا، تهران: انتشارات اساطیر