ایلیریکوم (استان روم)

ایلیریکوم (به لاتین: Illyricum) یکی از استان های امپراتوری روم که در بین سال‌های ۱۶۷ پیش از میلاد تا ۱۰ میلادی موجودیت داشت و پس از آن به دو استان تقسیم شد. این استان در محدوده کشورهای یوگسلاوی و آلبانی امروزی قرار داشت

ایلیریکوم

۱۶۷ پیش از میلاد–۱۰ میلادی
 

Province of Illyricum
پایتخت سالونا
دولت نامشخص
دوره تاریخی باستانی
 - تأسیس ۱۶۷ پیش از میلاد
 - به دو استان تقسیم شد ۱۰ میلادی

پانویسویرایش