ایل تامرادی

طایفه تامرادی شاخه ای از ایل بویر احمدی است طایفه تامرادی بزرگترین طایفه کهگیلویه وبویراحمد است، این ایل در نواحی مختلف استان کهگیلویه و بویر احمد شامل نواحی شهر یاسوج، دهدشت، مارگون، لوداب، پاتاوه و بخشها و روستاهای مثل: دشتروم ، منطقه بادنگان علیاء،گنجگان،دشت سقاوه، جوش، دشت کلاچو، پشته زیلای دهدشت، تنگ هیگون و تنگ سپو و اطراف مناطق نامبرده و خوزستان (شهرستان باغملک)ساکن اند.

طایفه تامرادی
کل جمعیت

۱۵۰۰۰۰نفر

نواحی با بیشترین جمعیت
استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و اصفهان ؛شاهین شهر
زبان‌های رایج
لری بویراحمدی
ادیان و مذاهب
اسلام شیعه

منابعویرایش