ایل جمهور از طوایف کُرد استان‌های کرمانشاه و همدان می‌باشد.[۱][۲][۳][۴][۵] (ایلات جمور یا جمیر یا جمهور) اغلب چادرنشینان ایل جمیر در فصل تابستان به همدان و کرمانشاه و کردستان می‌روند و گذرگاه اصلی آنها استان کرمانشاه می‌باشد. منشا این ایل در استان کرمانشاه و روستای باجلان در کردستان عراق است

منابعویرایش

  1. http://www.iranicaonline.org/articles/jomur-2
  2. ایل جمهور در پایگاه اطلاع‌رسانی عشایر کرمانشاه
  3. سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده ۱۳۷۷: نتایج تفصیلی کل کشور، تهران ۱۳۷۸ ش، ص ۱۵
  4. مردوخ، محمد (۱۳۵۱). تاریخ کرد و کردستان مردوخ. سنندج. صص. ۷۸–۸۶.
  5. http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-tribes
  • سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده ۱۳۷۷: نتایج تفصیلی کل کشور، تهران ۱۳۷۸ ش
  • محمد مردوخ، تاریخ مردوخ: تاریخ کرد و کردستان، سنندج ۱۳۵۱ ش، ص ۷۸، ۸۶