این

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

این به عنوان ضمیر اشاره و صفت اشاره در فارسی به کار می‌رود و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

جستارهای وابسته ویرایش