اینشتین (دهانه)

اینشتین یک دهانه برخوردی در ماه است.

اینشتین
قطر۱۹۸ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۹۱° در طلوع آفتاب
نام‌بخشآلبرت اینشتین
به افتخارآلبرت اینشتین

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۳ دهانه اقماری دارد.[۱]

Einstein عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
A ۱۶٫۷° N ۸۸٫۲° W ۵۱٫۰ کیلومتر
S ۱۵٫۱° N ۹۱٫۵° W ۲۰٫۰ کیلومتر
R ۱۳٫۹° N ۹۱٫۸° W ۲۰٫۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.