باز کردن منو اصلی

ایکمالیوس (به انگلیسی: icmalius)، صنعت‌گری که ایوان پنلوپه را ساخت و با عاج و نقره تزئین کرد.

اساطیر یونان باستان
ایکمالیوس
فرانسوی: ایکمالیوس
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹