ای مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

ای مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بعد ۱۸h ۳۷m ۳۵.۹۶۱۳s
میل ‏۳۴.۱۰۰″۱۸′‎−۰۰°
قدر ظاهری (ع) ۵.۷۴ to ۵.۸۶
مشخصات
نوع طیف A1V / A1V
(spectroscopic binary)
شاخص رنگ U−B +0.06
شاخص رنگ B−V +0.07
شاخص رنگ R−I +0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۱.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۱۱.۷۴ mas/yr
میل: −۱۹.۸۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۵.۰۶ mas
قدر مطلق (MV)−۰.۷
نام‌گذاری‌های دیگر
e Ser, BD−00 3521, FK5 3480, GC 25456, HD 171978, HIP 91322, HR 6993, PPM 180381, SAO 142444.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش