بازسازی تکراری (Iterative Reconstruction) نوعی روش پس-پردازش تصویری (post-image processing) در سی تی اسکن و دیگر اقسام تصویربرداری پزشکی است.[۱]

تصور میشود که رفته رفته روش بازتابی فیلتر شده (fbp) جای و اهمیت خود را به این روش جدیدتر بدهد.

هدف از این الگوریتم ها کاهش نوفه بدون قربانی کردن قدرت تفکیک پذیری تصویر (رزولوشن) و یکای هاونسفیلد سیستم است.

نقطه ضعف این روش سرعت پایینتر آن نسبت به fbp است.

دلیل توجه به آن در سالهای اخیر استفاده از آن در پایین آوردن دوز است.

منابعویرایش

  1. Herman, G. T., Fundamentals of computerized tomography: Image reconstruction from projection, 2nd edition, Springer, 2009