بازه یا فاصله، زیرمجموعه پیوسته‌ای از اعداد حقیقی است که به دو نوع فاصله محدود (کراندار) و فاصله نا محدود (بی کران) تقسیم می‌شود

کران بازه‌ها ویرایش

بازه‌های کراندار، از دو طرف به دو عدد حقیقی محدود هستند.

 

بازه‌های بیکران، حداقل از یک طرف به بی‌نهایت(ها) منتهی می‌شوند.

 

تعریف بازه، به بیان جبری ویرایش

برای نوشتن یک بازه از چپ به راست با یک کمانک ( ( ) (برای قسمت‌های باز) یا قلاب ( [ ) (برای قسمت‌های بسته) و پس ازآن کران اول و پس از آن ویر گول ( , ) پس از آن کران دوم و پس از آن یک کمانک ( ) ) (برای قسمت‌های باز) یا قلاب ( ] ) (برای قسمت‌های بسته) برای اتمام بازه مینویسم.

در حالت کلی برای اعداد حقیقی a و b داریم:

[a,b] یعنی اعداد a تا b به‌طوری‌که این دو عدد هم در بازه وجود دارند.
(a,b) یعنی اعداد a تا b به‌طوری‌که این دو عدد در بازه وجود ندارند.
(a,b] یعنی اعداد a تا b به‌طوری‌که b در بازه وجود ندارد.
[a,b) یعنی اعداد a تا b به‌طوری‌که a در بازه وجود ندارد.

پانویس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

مجموعه

منابع ویرایش

جزوه آموزش ریاضی پایه

کتاب حسابان صفحه 10 تا 12 (نوشته مهندس حبیب الله گودرزی و مهندس محمد علی گودرزی)

منابع برای مطالعه بیشتر ویرایش

کتاب ریاضیات گسسته و کاربرد های آن نوشته سوزانا اِپ (بخش ۶.۱ صفحه ۳۸۲)

پیوند به بیرون ویرایش