بازیکن فوتبال سال اوکراین

بازیکن فوتبال سال اوکراین (انگلیسی: Ukrainian Footballer of the Year) یک جایزه سالیانه روزنامه‌نگاری است که از سال ۱۹۹۱ توسط روزنامه Ukrainskiy Football که بهترین بازیکن حرفه ای فوتبال اوکراین اعطا می‌گردد.

دریافت‌کنندگان ویرایش

Ukrainian Research Institute of Physical Culture ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۲۲ Ivan Privalov
۲ام Mykola Krotov
۳ام Oleksandr Zlochevsky
  Shturm Kharkiv
  Shturm Kharkiv
  Shkirtrest Odessa
۱۹۲۳ Ivan Privalov
۲ام Mykola Kazakov
۳ام Ivan Natarov
  Shturm Kharkiv
  Shturm Kharkiv
  Shturm Kharkiv
۱۹۲۴ Roman Norov
۲ام Ivan Privalov
۳ام Oleksandr Shpakovsky
  Shturm Kharkiv
  KFKP
  KFKP/Shturm Kharkiv

Central House of Physical Culture of Ukraine ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۲۵ Ivan Privalov
۲ام Mykola Krotov
۳ام Vasyl Kotov
  RabIs Kharkiv
  RabIs Kharkiv
  Shkirtrest Odessa
۱۹۲۶ Ivan Privalov
۲ام Yakiv Alferov
۳ام Oleksandr Shpakovsky
  RabIs Kharkiv/Dinamo Kharkiv
  RabIs Kharkiv/Dinamo Kharkiv
  RabIs Kharkiv/Dinamo Kharkiv
۱۹۲۷ Ivan Privalov
۲ام Oleksandr Shtraub
۳ام Volodymyr Fomin
  Dinamo Kharkiv
  Kanatnyky Odessa
  Dinamo Kharkiv
۱۹۲۸ Oleksandr Babkin
۲ام Kostiantyn Fomin
۳ام Ivan Privalov
  متالیست خارکوف
  Dinamo Kharkiv
  Dinamo Kharkiv
۱۹۲۹ Kazimierz Piontkowski
۲ام Oleksandr Shpakovsky
۳ام Oleksandr Shtraub
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
  Kanatnyky Odessa
۱۹۳۰ Kazimierz Piontkowski
۲ام Volodymyr Fomin
۳ام Mykhailo Malkhasov
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
  دینامو کیف
۱۹۳۱ Kazimierz Piontkowski
۲ام Ivan Privalov
۳ام Oleksandr Babkin
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
  متالیست خارکوف

فدراسیون فوتبال (هاکی) (بخش) اوکراین ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۳۲ Oleksandr Babkin
۲ام Valentyn Prokofiev[۱]
۳ام Kostiantyn Fomin
  متالیست خارکوف
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
۱۹۳۳ Konstantin Shchegotsky
۲ام Mykola Fomin
۳ام Fedir Tyutchev
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
  دینامو کیف
۱۹۳۴ Anton Idzkovsky
۲ام Kostiantyn Fomin
۳ام Konstantin Shchegotsky
  دینامو کیف
  Dinamo Kharkiv
  دینامو کیف
۱۹۳۵ Viktor Shylovsky
۲ام Petro Laiko
۳ام Mykola Trusevych
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۳۶ Konstantin Shchegotsky
۲ام Viktor Shylovsky
۳ام Mykola Makhynia
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۳۷ Pavel Komarov
۲ام Ivan Kuzmenko
۳ام Anton Idzkovsky
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۳۸ Makar Honcharenko
۲ام Petro Laiko
۳ام Ivan Kuzmenko
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۳۹ Ivan Kuzmenko
۲ام Viktor Shylovsky
۳ام Hryhoriy Balaba
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
۱۹۴۰ Petro Laiko
۲ام Mykola Trusevych
۳ام Heorhiy Bykezin
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
جنگ جهانی دوم (no awards)
۱۹۴۴ Mykola Makhynia
۲ام Pavlo Vinkovatov
۳ام Anton Idzkovsky
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۴۵ Anton Idzkovsky
۲ام Viktor Rohozyansky
۳ام Semen Vasyliev
  دینامو کیف
  Lokomotyv Kharkiv
  دینامو کیف
۱۹۴۶ Pavlo Vinkovatov
۲ام Anatoliy Zubrytsky
۳ام Borys Hurkin
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  Lokomotyv Kharkiv
۱۹۴۷ Pavlo Vinkovatov
۲ام Abram Lerman
۳ام Georgiy Ponomarev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۴۸ Pavlo Vinkovatov
۲ام Oleksandr Prynts
۳ام Fedir Dashkov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۴۹ Heorhiy Borzenko
۲ام Fedir Dashkov
۳ام Viktor Zhylin
  Lokomotyv Kharkiv
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۰ Viktor Fomin
۲ام Pavlo Vinkovatov
۳ام Dezso Toth
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۱ Oleksandr Ponomaryov
۲ام Oleksandr Alpatov
۳ام Fedir Dashkov
  شاختار دونتسک
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
۱۹۵۲ Vitaliy Holubyev
۲ام Andrei Zazroyev
۳ام Mykhaylo Mykhalyna
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۳ Heorhiy Borzenko
۲ام Mihaly Koman
۳ام Vitaliy Golubyev
  Lokomotiv Kharkov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۴ Viktor Fomin
۲ام Mihaly Koman
۳ام Andrei Zazroyev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۵ Mihaly Koman
۲ام Oleg Makarov
۳ام Viktor Fomin
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۶ Mihaly Koman
۲ام Yuriy Voynov
۳ام Viktor Terentiev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۷ Yuriy Voynov
۲ام Mihaly Koman
۳ام Viktor Fomin
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۸ Yuriy Voynov
۲ام ویکتور کانفسکی
۳ام Adamas Golodets
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۵۹ Yuriy Voynov
۲ام والری لوبانوفسکی
۳ام Vasyl Turyanchyk
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  Verkhovyna Uzhhorod/دینامو کیف

Sportyvna Hazeta (Radyanskyi Sport) ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۶۰ Yuriy Voynov
۲ام والری لوبانوفسکی
۳ام ویکتور کانفسکی
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۱ Oleg Makarov
۲ام ویکتور کانفسکی
۳ام Oleh Bazylevych
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۲ والری لوبانوفسکی
۲ام Andriy Biba
۳ام Viktor Serebryanikov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۳ والری لوبانوفسکی
۲ام ویکتور کانفسکی
۳ام Viktor Serebryanikov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۴ Viktor Bannikov
۲ام ویکتور کانفسکی
۳ام Vasyl Moskalenko
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  چورنومورتس اودسا
۱۹۶۵ Vitaliy Khmelnytskyi
۲ام Viktor Bannikov
۳ام Yozhef Sabo
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۶ Andriy Biba
۲ام آناتولی بیشووتس
۳ام Yozhef Sabo
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۶۷ Vasyl Turyanchyk
۲ام آناتولی بیشووتس
۳ام Viktor Bannikov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف

Komsomolskoye Znamie ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۶۸ Vasyl Turyanchyk
Volodymyr Muntyan
۳ام یوری دهتریوف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک

Molod Ukrainy ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۶۹ Viktor Serebryanikov
۲ام Volodymyr Muntyan
۳ام Yevgeniy Rudakov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
۱۹۷۰ Volodymyr Muntyan
۲ام Yozhef Sabo
۳ام Yanosh Habovda
  دینامو کیف
  باشگاه فوتبال زوریا لوهانسک
  باشگاه فوتبال کارپاتی لووف
۱۹۷۱ Yevgeniy Rudakov
۲ام Viktor Kolotov
۳ام Vadym Sosnykhin
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۷۲ اولگ بلوخین
۲ام Yevgeniy Rudakov
۳ام Viktor Kolotov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۷۳ اولگ بلوخین
۲ام Volodymyr Muntyan
۳ام Anatoliy Shepel
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  چورنومورتس اودسا
۱۹۷۴ اولگ بلوخین
۲ام Volodymyr Onyshchenko
۳ام Vladimir Veremeyev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۷۵ اولگ بلوخین
۲ام Volodymyr Onyshchenko
۳ام Vladimir Veremeyev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۷۶ اولگ بلوخین
۲ام لئونید بوریاک
۳ام Volodymyr Danylyuk
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  باشگاه فوتبال کارپاتی لووف
۱۹۷۷ اولگ بلوخین
۲ام یوری دهتریوف
۳ام Anatoliy Konkov
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
۱۹۷۸ اولگ بلوخین
۲ام Volodymyr Bezsonov
۳ام یوری دهتریوف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
۱۹۷۹ ویتالی استاروخین
۲ام Stepan Yurchyshyn
۳ام اولگ بلوخین
  شاختار دونتسک
  باشگاه فوتبال کارپاتی لووف
  دینامو کیف
۱۹۸۰ اولگ بلوخین
۲ام Volodymyr Bezsonov
۳ام لئونید بوریاک
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۸۱ اولگ بلوخین
۲ام لئونید بوریاک
۳ام Anatoly Demyanenko
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۸۲ Anatoly Demyanenko
۲ام لئونید بوریاک
۳ام Serhiy Baltacha
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۸۳ Oleh Taran
۲ام Viktor Hrachov
۳ام Anatoly Demyanenko
  دنیپرو
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
۱۹۸۴ Hennadiy Lytovchenko
۲ام اولگ بلوخین
۳ام اولگ پراتاسوف
  دنیپرو
  دینامو کیف
  دنیپرو
۱۹۸۵ Anatoly Demyanenko
۲ام اولگ پراتاسوف
۳ام اولگ بلوخین
  دینامو کیف
  دنیپرو
  دینامو کیف
۱۹۸۶ Oleksandr Zavarov
۲ام ایگور بلانوف
۳ام اولگ بلوخین
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۸۷ الکسی میخایلیچنکو
۲ام اولگ پراتاسوف
۳ام Oleksandr Zavarov
  دینامو کیف
  دنیپرو
  دینامو کیف
۱۹۸۸ الکسی میخایلیچنکو
۲ام Oleksandr Zavarov
۳ام Yevhen Shakhov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دنیپرو
۱۹۸۹ Volodymyr Bessonov
۲ام Hennadiy Lytovchenko
۳ام Mykola Kudrytsky
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دنیپرو
۱۹۹۰ Sergei Yuran
۲ام Oleh Kuznetsov
۳ام اولگ سالنکو
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف

Ukrainskiy Football (روزنامه) ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۹۱ آخریک تسویبا
۲ام Serhiy Yuran
۳ام اولگ سالنکو
  /   دینامو کیف
  /   دینامو کیف
  /   دینامو کیف
۱۹۹۲ Viktor Leonenko
۲ام Andriy Polunin
۳ام Oleksandr Pomazun
  دینامو کیف
  دنیپرو
  متالیست خارکوف
۱۹۹۳ Viktor Leonenko
۲ام تیمرلن حسینوف
۳ام Dmytro Mykhailenko
  دینامو کیف
  چورنومورتس اودسا
  دنیپرو
۱۹۹۴ Viktor Leonenko
۲ام اولکساندر شووکوفسکی
۳ام Ihor Petrov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
۱۹۹۵ Yuriy Kalitvintsev
۲ام آندری شوچنکو
۳ام Oleh Suslov
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  چورنومورتس اودسا
۱۹۹۶ سرهی ربروف
۲ام Oleh Suslov
۳ام Yuri Maximov
  دینامو کیف
  چورنومورتس اودسا
  دینامو کیف
۱۹۹۷ آندری شوچنکو
۲ام سرهی ربروف
۳ام Yuriy Kalitvintsev
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۹۸ سرهی ربروف
۲ام آندری شوچنکو
۳ام Oleh Luzhny
  دینامو کیف
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۱۹۹۹ آندری شوچنکو
۲ام سرهی ربروف
۳ام اولکساندر شووکوفسکی
  دینامو کیف /   آ.ث. میلان
  دینامو کیف
  دینامو کیف
۲۰۰۰ آندری شوچنکو
۲ام آندری وروبی
۳ام سرهی ربروف
  آ.ث. میلان
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف /   باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر
۲۰۰۱ آندری شوچنکو
۲ام Hennadiy Zubov
۳ام Olexandr Melaschenko
  آ.ث. میلان
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
۲۰۰۲ آناتولی تیموشوک
۲ام آندری شوچنکو
۳ام آندری هوسین
  شاختار دونتسک
  آ.ث. میلان
  دینامو کیف
2003[۲] Oleh Venglinsky
۲ام آندری شوچنکو
۳ام آناتولی تیموشوک
  دنیپرو
  آ.ث. میلان
  شاختار دونتسک
۲۰۰۴ آندری شوچنکو
۲ام آناتولی تیموشوک
۳ام آندری وورونین
  آ.ث. میلان
  شاختار دونتسک
  باشگاه فوتبال کلن /   بایر ۰۴ لورکوزن
۲۰۰۵ آندری شوچنکو
۲ام آناتولی تیموشوک
۳ام روسلان روتان
  آ.ث. میلان
  شاختار دونتسک
  دنیپرو /   دینامو کیف
۲۰۰۶[۳] آناتولی تیموشوک
۲ام آندری شوچنکو
۳ام سرهی ربروف
  شاختار دونتسک
  آ.ث. میلان /   چلسی
  دینامو کیف
۲۰۰۷ آناتولی تیموشوک
۲ام آندری وورونین
۳ام الکساندر هلداکی
  شاختار دونتسک /   زنیت سن پترزبورگ
  بایر ۰۴ لورکوزن /   باشگاه فوتبال لیورپول
  FC Kharkiv /   شاختار دونتسک
۲۰۰۸ آرتم میلفسکی
۲ام آناتولی تیموشوک
۳ام Serhiy Kravchenko
  دینامو کیف
  زنیت سن پترزبورگ
  فورسکلا پولتاوا
۲۰۰۹[۴] آرتم میلفسکی
۲ام آندری شوچنکو
۳ام آندری پیاتوف
  دینامو کیف
  آ.ث. میلان /   چلسی /   دینامو کیف
  شاختار دونتسک
۲۰۱۰[۵] یوگنی کونوپلیانکا
۲ام یاروسلاف راکیتسکیف
۳ام مارکو دویچ
  دنیپرو
  شاختار دونتسک
  متالیست خارکوف
۲۰۱۱[۶] آندری وورونین
۲ام آندری یارمولنکو
۳ام آناتولی تیموشوک
  دینامو مسکو
  دینامو کیف
  بایرن مونیخ
۲۰۱۲[۷] یوگنی کونوپلیانکا
۲ام روسلان روتان
۳ام اولگ هوسیف
  دنیپرو
  دنیپرو
  دینامو کیف
۲۰۱۳[۸] آندری یارمولنکو
یوگنی کونوپلیانکا
۳ام مارکو دویچ
  دینامو کیف
  دنیپرو
  متالیست خارکوف
۲۰۱۴[۹] آندری یارمولنکو
۲ام یوگنی کونوپلیانکا
۳ام روسلان روتان
  دینامو کیف
  دنیپرو
  دنیپرو
۲۰۱۵ آندری یارمولنکو
۲ام یوگنی کونوپلیانکا
۳ام یوگنی سلزنیوف
  دینامو کیف
  دنیپرو /   باشگاه فوتبال سویا
  دنیپرو
۲۰۱۶[۱۰] روسلان روتان
۲ام آندری پیاتوف
۳ام آندری یارمولنکو
  دنیپرو
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف
۲۰۱۷ آندری یارمولنکو
۲ام تاراس استپاننکو
۳ام دنیس هارماش
  دینامو کیف /   باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند
  شاختار دونتسک
  دینامو کیف

Ukrainskiy Football (وبگاه) ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۲۰۱۸[۱۱] Viktor Tsyhankov
۲ام مارلوس (بازیکن فوتبال)
۳ام Ruslan Malinovskyi
  دینامو کیف
  شاختار دونتسک
  باشگاه فوتبال خنک

جوایز جایگزین ویرایش

بازیکن فوتبال سال (باشگاه‌های اوکراین) ویرایش

Kiev Institute of Physical Culture ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۸۸ الکسی میخایلیچنکو
۲ام وولودیمیر لیوتی
۳ام Ivan Vyshnevskyi
دینامو کیف
دنیپرو
دنیپرو
۱۹۸۹ Mykola Kudrytsky
۲ام Volodymyr Bezsonov
۳ام Hennadiy Litovchenko
دنیپرو
دینامو کیف
دینامو کیف
۱۹۹۰ Hennadiy Litovchenko
۲ام اولگ پراتاسوف
۳ام Mykola Kudrytsky
دینامو کیف
دینامو کیف
دنیپرو
۱۹۹۱ Ilya Tsymbalar
۲ام آخریک تسویبا
۳ام اولگ سالنکو
چورنومورتس اودسا
دینامو کیف
دینامو کیف

بازیکن فوتبال سال لیگ برتر فوتبال اوکراین ویرایش

فدراسیون فوتبال اوکراین ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۹۲   Valdemaras Martinkėnas
  ۲ام Andriy Polunin
  ۳ام سرهی ربروف
دینامو کیف
دنیپرو
شاختار دونتسک/دینامو کیف
۱۹۹۳   Viktor Leonenko
  ۲ام Oleh Luzhny
  ۳ام Serhiy Bezhenar
دینامو کیف
دینامو کیف
دنیپرو
۱۹۹۴   Oleh Suslov
  ۲ام Viktor Leonenko
  ۳ام سرهی ربروف
چورنومورتس اودسا
دینامو کیف
دینامو کیف

جایزه کوماندا (۱۹۹۵–۲۰۱۶) ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
۱۹۹۵   Yuriy Kalitvintsev
  ۲ام Oleh Suslov
  ۳ام آندری شوچنکو
دینامو کیف
چورنومورتس اودسا
دینامو کیف
۱۹۹۶   سرهی ربروف
  ۲ام Yuriy Maksymov
  ۳ام Oleh Suslov
دینامو کیف
دینامو کیف
چورنومورتس اودسا
۱۹۹۷   آندری شوچنکو
  ۲ام سرهی ربروف
  ۳ام Yuriy Kalitvintsev
دینامو کیف
دینامو کیف
دینامو کیف
۱۹۹۸   سرهی ربروف
  ۲ام آندری شوچنکو
  ۳ام Oleh Luzhnyi
دینامو کیف
دینامو کیف
دینامو کیف
۱۹۹۹   سرهی ربروف
  ۲ام آندری شوچنکو
  ۳ام ولادیسلاو واشچوک
دینامو کیف
دینامو کیف / آ.ث. میلان
دینامو کیف
۲۰۰۰   آندری وروبی
  ۲ام Valyantsin Byalkevich
  ۳ام Yuriy Virt
شاختار دونتسک
دینامو کیف
شاختار دونتسک
۲۰۰۱   Valyantsin Byalkevich
  ۲ام Hennadiy Zubov
  ۳ام سرهی شیشچنکو
دینامو کیف
شاختار دونتسک
باشگاه فوتبال متالورگ دونتسک
۲۰۰۲   آناتولی تیموشوک
  ۲ام Valyantsin Byalkevich
  ۳ام Oleh Venhlynskyi
شاختار دونتسک
دینامو کیف
دینامو کیف / دنیپرو
2003[۱۲]   Valyantsin Byalkevich
  ۲ام Oleh Venhlynskyi
  ۳ام Serhiy Fedorov
دینامو کیف
دنیپرو
دینامو کیف
2004[۱۳]   Oleksandr Rykun
  ۲ام اولکساندر شووکوفسکی
  ۳ام ماتوزالیم
دنیپرو
دینامو کیف
شاختار دونتسک
2005[۱۴]   اولگ هوسیف
  ۲ام آناتولی تیموشوک
  ۳ام ماتوزالیم
دینامو کیف
شاختار دونتسک
شاختار دونتسک
2006[۱۵]   سرگی نازارنکو
  ۲ام ماتوزالیم
  ۳ام آناتولی تیموشوک
دنیپرو
شاختار دونتسک
شاختار دونتسک
2007[۱۶]   سرگی نازارنکو
  ۲ام الکساندر هلداکی
  ۳ام فرناندینیو (بازیکن فوتبال)
دنیپرو
شاختار دونتسک
شاختار دونتسک
2008[۱۷]   جاجا کوئلیو
  ۲ام آرتم میلفسکی
  ۳ام Serhiy Kravchenko
متالیست خارکوف
دینامو کیف
فورسکلا پولتاوا
2009[۱۸]   آرتم میلفسکی
  ۲ام آندری شوچنکو
  ۳ام آندری پیاتوف
دینامو کیف
دینامو کیف
شاختار دونتسک
2010[۱۹]   آندری پیاتوف
  ۲ام یوگنی کونوپلیانکا
  ۳ام داریو سرنا
شاختار دونتسک
دنیپرو
شاختار دونتسک
2011[۲۰]   آندری یارمولنکو
  ۲ام تایسون (بازیکن فوتبال)
  ۳ام Oleksandr Rybka
دینامو کیف
متالیست خارکوف
باشگاه فوتبال اوبولون-برووار کیف / شاختار دونتسک
2012[۲۱]   هنریخ مخیتاریان
  ۲ام ویلیان (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۸۸)
  ۳ام یوگنی کونوپلیانکا
شاختار دونتسک
شاختار دونتسک
دنیپرو
2013[۲۲]   یوگنی کونوپلیانکا
  ۲ام آندری یارمولنکو
  ۳ام مارکو دویچ
دنیپرو
دینامو کیف
متالیست خارکوف
2014[۲۳]   آندری یارمولنکو
  ۲ام یوگنی کونوپلیانکا
  ۳ام کلیتون خاویر
دینامو کیف
دنیپرو
متالیست خارکوف
2015[۲۴]   آلکس تیشیرا
  ۲ام آندری یارمولنکو
  ۳ام یوگنی کاچریدی
شاختار دونتسک
دینامو کیف
دینامو کیف
2016[۲۵]   مارلوس (بازیکن فوتبال)
  ۲ام آندری یارمولنکو
  ۳ام داریو سرنا
شاختار دونتسک
دینامو کیف
شاختار دونتسک

Komanda1 award ویرایش

سال بازیکن فوتبال باشگاه
2017[۲۶]   مارلوس (بازیکن فوتبال)
  ۲ام آندری یارمولنکو
  ۳ام فرد (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۹۳)
شاختار دونتسک
دینامو کیف
شاختار دونتسک
2018[۲۷]   مارلوس (بازیکن فوتبال)
  ۲ام Viktor Tsyhankov
  ۳ام تایسون (بازیکن فوتبال)
شاختار دونتسک
دینامو کیف
شاختار دونتسک

منابع ویرایش

 1. Valentyn Prokofiev
 2. 2003 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 3. 2006 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 4. 2009 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 5. 2010 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 6. 2011 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 7. 2012 Ukrainskiy Football Award at UA-Football (روسی)
 8. 2013 Ukrainskiy Football Award (روسی)
 9. 2014 Ukrainskiy Football Award (اوکراینی)
 10. 2016 Ukrainskiy Football Award (اوکراینی)
 11. http://ukrfootball.ua/exclusive/rakitich-dalich-handanovich-cigankov
 12. 2003 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 13. 2004 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 14. 2005 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 15. 2006 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 16. 2007 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 17. 2008 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 18. 2009 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 19. 2010 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 20. 2011 Komanda Award at UA-Football (روسی)
 21. 2012 Komanda Award at NB News (روسی) بایگانی‌شده در ۲۰۱۶-۰۸-۱۰ توسط Wayback Machine
 22. «2013 Komanda Award at Sport.ua (روسی)». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ اوت ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۵ مه ۲۰۱۹.
 23. 2014 Komanda Award at Football24.ua (روسی)
 24. «Футбол: Алекс Тейшейра названий найкращим футболістом України у 2015 році». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۱ اوت ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۵ مه ۲۰۱۹.
 25. Тяжело, но уверенно: Хавбек донецкого «Шахтера» Марлос победил по всем версиям
 26. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۵ مه ۲۰۱۹.
 27. http://zbirna.com/2018/12/10/marlos-luchshij-futbolist-premer-ligi-2018-goda/