بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۰۵

نخستین دورهٔ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۵ و در ۴ شهر کشور عربستان سعودی وبا حدود ۵۷ کشور اسلامی و تعداد کمی کشور غیر اسلامی در مکه ومدینه و جده و طائف برگزار شد.

جدول رده بندیویرایش

 رتبه  کشورها طلا نقره برنز مجموع
۱ عربستان سعودی ۲۴ ۱۷ ۱۹ ۶۰
۲ مصر ۱۴ ۱۵ ۱۳ ۴۲
۳ قزاقستان ۱۳ ۸ ۶ ۲۷
۴ ایران ۱۰ ۹ ۱۱ ۳۰
۵ عراق ۹ ۹ ۷ ۲۵
۶ مراکش ۸ ۶ ۴ ۱۸
۷ مالزی ۵ ۵ ۶ ۱۶
۸ جمهوری آذربایجان ۴ ۴ ۷ ۱۵
۹ الجزایر ۳ ۱۰ ۱۳ ۲۶
۱۰ سوریه ۳ ۲ ۵ ۱۰
۱۱ پاکستان ۳ ندارد ۱ ۴
۱۲ قرقیزستان ۲ ۲ ۴ ۸
۱۳ اردن ۲ ۰ ۳ ۵
۱۴ کویت ۱ ۴ ۵ ۱۰
۱۵ ترکیه ۱ ۳ ۳ ۷
۱۶ سودان ۱ ۳ ۲ ۶
۱۷ ترکمنستان ۱ ۱ ۴ ۶
۱۸ اندونزی ۱ ۱ ۲ ۴
۱۹ تاجیکستان ۱ ۱ ندارد ۲
۲۰ تونس ۱ ندارد ۸ ۹
۲۱ قطر ۱ ندارد ندارد ۱
۲۲ سنگال ندارد ۲ ۶ ۸
۲۳ امارات ندارد ۲ ۳ ۵
۲۴ یمن ندارد ۱ ۱ ۲
۲۴ بورکینافاسو ندارد ۱ ۱ ۲
۲۶ عمان ندارد ۱ ندارد ۱
۲۶ کامرون ندارد ۱ ندارد ۱
۲۸ افغانستان ندارد ندارد ۱ ۱
۲۸ لیبی ندارد ندارد ۱ ۱
۲۸ ساحل عاج ندارد ندارد ۱ ۱
۲۸ اوگاندا ندارد ندارد ۱ ۱
۲۸ گویان ندارد ندارد ۱ ۱
مجموع کل ۱۰۸ ۱۰۸ ۱۳۹ ۳۵۵

توضیحات:

فوتبالویرایش

رقابت‌های فوتبال اولین دورهٔ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور ۱۴ کشور ۱-ایران ۲-عمان ۳-سودان ۴-تاجیکستان ۵-مالی ۶-سوریه ۷-چاد ۸-عربستان سعودی ۹-الجزایر ۱۰-یمن ۱۱-فلسطین ۱۲-مالزی ۱۳-مراکش ۱۴-پاکستان در این رشته آغاز شد و تیم کشورمان یعنی ایران پس از باخت در ضربات پنالتی به مراکش(نام دیگر=مغرب)به مقام سوم بسنده کرد و عربستان سعودی قهرمان و تیمهای مراکش و ایران وسوریه به ترتیب دوم و سوم و چهارم شدند.

گروه اولویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
ایران ۷ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳
عمان ۷ ۳ ۲ ۱ ۰ ۷ ۱ ۶
سودان ۳ ۳ ۱ ۰ ۲ ۵ ۸
تاجیکستان ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱۶ -۱۶

گروه دومویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
مالی ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۱ ۳
سوریه ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
چاد ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۶

گروه سومویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
عربستان سعودی ۹ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲
الجزایر ۶ ۳ ۲ ۰ ۱ ۴ ۵
یمن ۳ ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۶
فلسطین ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۹

گروه چهارمویرایش

تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل
مالزی ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
مراکش ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
پاکستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴

مرحله حذفیویرایش

یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی‌ نهایی
                   
-جمعه ۱۵ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی        
 مراکش  ۱
-دوشنبه ۱۸ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 مالی  ۰  
 ایران(پنالتی)  ۱(۴)
-جمعه ۱۵ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   مراکش  ۱(۵)  
 سوریه  ۳
-چهارشنبه ۲۰ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 مالزی  ۱  
 عربستان سعودی  ۱
-شنبه ۱۶ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   مراکش  ۰
 ایران  ۲
-دوشنبه ۱۸ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی
 الجزایر  ۰  
 عربستان سعودی  ۴ مکان سوم
-شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۰۵ - عربستان سعودی
   سوریه  ۰  
 عربستان سعودی  ۲  ایران(پنالتی)  ۰(۵)
 عمان  ۱    سوریه  ۰(۳)
-چهارشنبه ۲۰ آوریل۲۰۰۵ - عربستان سعودی

منابعویرایش