باستان‌خارسرتباران

رده‌ای از خارسران
باستان‌خارسرتباران
Apororhynchus hemignathi.png
باستان‌خارسرتباران، Archiacanthocephala
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: خارسرتباران
رده: Archiacanthocephala

باستان‌خارسرتباران (نام علمی: Archiacanthocephala) نام یک رده از شاخه خارسرتباران است.


منابع

پیوند به بیرون