خارسرتباران

شاخه‌ای از جانوران
خارسرتباران
Acanthocephala Pomphorhynchus.jpg
پومفورینکوس[۱] بالغ
در درون یک ماهی آبی[۲]
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان[۳]
بالاشاخه: پَهن‌زیان[۴]
(طبقه‌بندی‌نشده): دوسوئیان[۵]
شاخه: خارسرتباران
کوهل‌رویتر،[۶] ۱۷۷۱
رده‌ها

باستان‌خارسرتباران
دیرین‌خارسرتباران
Eoacanthocephala

خارسَرتباران (Acanthocephala) شاخه‌ای از کرم‌ها هستند که سرشان خاردار است و گاهی اوقات انگل روده مهره‌داران هستند.[۷] به آن‌ها خاربرسران هم گفته شده‌است. خارسرتباران دارای ساختار خرطوم‌مانند در ناحیهٔ سر و فاقد آرواره و روده هستند که بالغ آنها در رودهٔ مهره‌داران زندگی می‌کند. در حدود ۱۱۵۰ گونه از خارسران تاکنون توصیف شده‌است.

ویژگی‌ها

ویژگی خارسرتباران دارا بودن یک خرطومک proboscis وارون‌شونده و بازوهای خاردار است. این کرم‌ها دارای یک توده عصبی عقده ای جلویی-شکمی هستند که از ان اعصاب جلویی و عقبی منشاء می‌گیرد.

چرخه زیستی خارسرتباران پیچیده است و میزبان‌های آن‌ها شامل بی‌مهرگان، ماهی‌ها، دوزیستان، پرندگان و پستانداران می‌شود. این کرم‌ها در چرخه زندگی به دو میزبان نیازمندند (نابالغ، به سخت‌پوست کوچک، بالغ، به ماهی‌ها). خارسرتباران ذرات غذایی را از طریق دیواره بدن می‌گیرند و برای این کار از بازوهای خاردار خود برای سُنبیدن دیوارهٔ اندام گوارشی میزبان خود استفاده می‌کنند.

نام نوزاد خارسرتباران در مرحلهٔ اول سیر تکاملی خارسرچه acanthor و نام کرم خارسر در مرحله‌ای از رشد خارسرک acanthella است.[۸] ابتلا به کرم‌های شاخه خارسرتباران نیز خارسرزدگی acanthocephaliasis نام دارد.[۹]

منابع و پانویس‌ها

*Tain, L, et al. "Altered Host Behavior and Brain Serotonergic Activity Caused by Acanthocephalans; Evidence for Specificity." The Royal Society, 2006.

  1. Pomphorhynchus
  2. Pomatomus saltatrix
  3. Eumetazoa
  4. Platyzoa
  5. Bilateria
  6. Kohlreuther
  7. فرهنگستان زبان فارسی بایگانی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine، بازدید: دسامبر ۲۰۰۸
  8. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.
  9. همان منبع.