بتا درنا
Grus constellation map.png
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی درنا (صورت فلکی)
بعد ۲۲h ۴۲m ۴۰.۱s
میل ‏ ۰۵″ ۵۳′ ‎−۴۶°
قدر ظاهری (V)۲.۱۳
مشخصات
ردهM5 III
راهنمای رنگ U-B1.67
راهنمای رنگ B-V1.60
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱.۶ ±۰.۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۳۵.۶۸ ±۰.۷۰ mas/yr
Dec.: -۴.۵۱ ±۰.۴۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۹.۱۷ mas
قدر مطلق (MV)-۱.۵۲
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 8636, CD -47°14308, HD 214952, SAO 231258, FK5 856, CPD P-47 9896, HIP 112122.
منابع
سیمباداطلاعات

بتا درنا یک ستاره است که در صورت فلکی درنا قرار دارد.

منابعویرایش

مختصات:   ۲۲h ۴۲m ۴۰٫۱s٬ −۴۶° ۵۳′ ۰۵″