بحران استعفای ادوارد هشتم

تاریخ بریتانیا
متن استعفای ادوارد هشتم با امضای او

بحران استعفای ادوارد هشتم (انگلیسی: Edward VIII abdication crisis) به کناره‌گیری ادوارد هشتم، پادشاه بریتانیا از تاج‌‌وتخت آن کشور در سال ۱۹۳۶ گفته می‌شود.

ادوارد هشتم که قصد داشت با مطلقه‌ای آمریکایی به‌نام والیس سیمپسون ازدواج کند، نیاز به صدور مجوزی از سوی پارلمان بریتانیا و نمایندگان کشورهای مستعمره داشت. دولت بریتانیا و نمایندگان مذکور، با اراده‌ی پادشاه به مخالفت پرداختند و وی نیز برای نیل به مقصود خود راه استعفا و کناره‌گیری از مقام سلطنت را برگزید. وی طی یک نطق رادیویی با مردم کشور خویش وداع کرد و بدین‌ترتیب برادرش شاهزاده آلبرت با عنوان جرج ششم به‌جای وی بر تخت سلطنت نشست.

منابعویرایش