شبدر چهار برگ اغلب بعنوان نشانی از خوش‌شانسی در نظر گرفته شده‌است.

بخت، شانس یا اقبال می‌تواند بد یا خوب باشد. آنچه به‌عنوان شانس رخ می‌دهد، خارج از مهار فرد است و بدون توجه به اراده، قصد، یا نتیجهٔ مورد نظر است. دیدگاه فرهنگ‌ها نسبت به بخت از احتمال و تصادف تا ایمان و خرافه متفاوت است. برای نمونه، رومیان برای تجسّم شانس به الهه فورتونا معتقد بودند.[۱]بخت و شانس از واژه‌هایی است که گاهی در بین مردم به‌کار می‌رود . واژه بخت بیشتر ریشه در ادبیات و شعر و فرهنگ عامه دارد.[نیازمند منبع]واژه شانس نیز یک وام‌ واژه از زبان فرانسوی است.

مهره مارویرایش

بعضی از افراد اعتقاد دارند کسی که مهرهٔ مار داشته باشد برایش شانس می‌آورد. البته با پیشرفت علم و تکنولوژی مشخص شده که تمام این اعتقادات، خرافاتی بیش نیست.[نیازمند منبع]

پانویسویرایش

  1. "Fortuna". The Obscure Goddess Online Directory. Retrieved 2011-05-13.