بدرخان استاجلو

بدرخان استاجلو از امرای قزلباش طایفه استاجلو در دوره شاه تهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. وی در جنگ‌های متعددی حضور داشت.[۱][۲][۳][۴]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • منوچهر پارسادوست (۱۳۸۱شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، تهران: شرکت سهامی انتشار، شابک ۹۶۴۳۲۵۱۰۶۳