برادر

نسبت خانوادگی

بَرادَر، که در فارسی ایران داداش هم گفته می‌شود، یکی از نسبت‌های خانوادگی است و به فرد مذکری (غیر از خود فرد) که فرزند پدر و مادرش باشد گفته می‌شود.[۱]

برادران مارکس، گروه کمدین‌ها

نام های مختلفی در فرهنگ و قومیت ایران میتوان نام برد. در بختیاری به برادر گوو

در بندر به برادر کاکا

و

در اصفهان به برادر دادا هم گفته می شود .


نام ویرایش

واژه برادر در فارسی و برخی از زبان‌های اروپایی ریشه در زبان نیاهندواروپایی دارد، در فارسی به آن داداش نیز می‌گویند که از زبان ترکی به فارسی راه پیدا کرده است.

تعریف برادر ویرایش

در افغانستان داشتن پدری واحد برای برادر بودن کفایت می‌کند. با این تعریف به پسری از مادر واحد ولی از پدر متفاوت برادر ناتنی گفته می‌شود.

در ایران به فرزندان یک پدر و دو مادر نیز ناتنی گفته می‌شوند. در ایران به برادر، داداش یا اخوی هم گفته می‌شود.

در جوامعی چون هند به پسر عمو، پسر عمه، پسر دایی و پسر خاله نیز برادر گفته می‌شود.

ازدواج با برادر ویرایش

کلئوپاترا یکی از ملکه‌های دودمان بطلمیوسی در مصر باستان، با بطلمیوس سیزدهم و بطلمیوس چهاردهم؛ برادران خویش، ازدواج کرد.[۲]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «Fars News Agency: محارم انسان چه کسانی هستند». دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۲-۱۹.
  2. Andrews, Evan. "10 Little-Known Facts About Cleopatra". HISTORY (به انگلیسی). Retrieved 2021-08-12.