برنگار یکم ایتالیا

برنگار یکم (c. 845 – 7 آوریل ۹۲۴[۱]) دوک فریولی از ۸۷۴ تا ۸۹۰ و نه بعد از ۸۹۶،[۲] پادشاه ایتالیا از ۸۸۷ تا زمان مرگ و امپراتور مقدس روم از ۹۱۵ تا زمان مرگ بود.

برنگار، در یک نسخه خطی قرن دوازدهمی بعنوان شاه به تصویر کشیده شده است.

پانویسویرایش

  1. Rosenwein, p. 270.
  2. AF(M), 887 (p. 102 n3). AF(B), 896 (pp 134–135 and nn19&21).