بروسوس کاهنی بابلی که نویسندهٔ سدهٔ سوم پیش از میلاد است. او به علت کتاب معروف خود تاریخ بابل در روزگار باستان از شهرتی بی‌نظیر برخوردار بود. گزارش او دربارهٔ رواج آیین ناهید در زمان اردشیر دوم و این که به دستور این پادشاه پیکره‌های زن ایزد را در شهرهای بزرگ شاهنشاهی مانند بابل، شوش، همدان و بلخ نهادند، توسط کلمنت اسکندریه‌ای نقل شده و بخشی دیگر از روایات او دربارهٔ زرتشت و کیش ایرانی در کتاب آگاتیاس نویسندهٔ سدهٔ ششم میلادی بازمانده‌است.[۱]

پانویسویرایش

  1. دین ایرانی، ص ۱۳۸

منابعویرایش

  • بنونیست، امیل. دین ایرانی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۴