بروسیت (به انگلیسی: Brucite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و دارای لومینسانس آبی، سفید متمایل به آبی از نام کانی‌شناس آمریکائی A.Bruce گرفته شده‌است. در اسیدها محلول است - ذوب نمی‌شود. MgO:۶۹٪ H2O:۳۱٪ با انکلوزیون Fe,Mn برای اولین بار در روسیه کشف شد و از نظر شکل بلور: پهن و کوتاه، رنگ: سفید - سبز، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، شکستگی: فلسی، جلا: شیشه‌ای - صدفی، رخ: کامل - مطابق باسطح، سیستم تبلور: تری کلینیک و در رده‌بندی هیدروکسید است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال - ثانوی است.

بروسیت
اطلاعات کلی
رده‌بندیهیدروکسید
فرمول شیمیایی
(بخش تکراری)
ویژگی‌ها
رنگسفید - سبز
رَخکامل - مطابق باسطح
شکستگیفلسی
سختی موس۲٫۵
جلاشیشه‌ای - صدفی
رنگ خاکهسفید
شفافیتشفاف - نیمه شفاف
وزن مخصوص۲٫۴
ویژگی‌های ظاهریبلوری - آگرگاتهای فلسی، رشته‌ای یا دانه‌ای فراوان است و بیشتر در ایتالیا، روسیه، سوئد، آمریکا، آفریقای جنوبی و کانادا
کنارزاییتالک - پیروفیلیت - ژیپسیت- کلریت- هیدرومگنزیت- سرپانتین
توضیح بیشتردر اسیدها محلول است - ذوب نمی‌شود. MgO:۶۹٪ H2O:۳۱٪ با انکلوزیون Fe,Mn
دلیل‌نام‌گذاریدارای لومینسانس آبی، سفید متمایل به آبی از نام کانی شناس آمریکائی A.Bruce گرفته شده‌است.
خاستگاههیدروترمال - ثانوی
کاربردبه مقدار زیاد منبع Mg است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن تالک - پیروفیلیت - ژیپسیت- کلریت- هیدرومگنزیت- سرپانتین است. کاربرد آن: به مقدار زیاد منبع Mg است.، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگاتهای فلسی، رشته‌ای یا دانه‌ای فراوان است و بیشتر در ایتالیا، روسیه، سوئد، آمریکا، آفریقای جنوبی و کانادا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش