باز کردن منو اصلی
Roman Empire - Britannia (125 AD).svg

بریتانیای روم بخشی از جزیره بریتانیای کبیر بود که در کنترل امپراتوری روم میان سال‌های ۴۳ پیش از میلاد تا ۴۱۰ میلادی قرار داشت. نخستین یورش گسترده به بریتانیا از سوی جولیوس سزار در سال‌های ۵۵ پیش از میلاد[۱] و ۵۴ پیش از میلاد[۲] صورت گرفت، ولی نخستین پیروزی بزرگ رومیان در جزیره در سال ۴۳ پس از میلاد با رهبری کلادیوس بود.[۳]

نوشتار مرتبطویرایش

منابعویرایش

  1. Caes. , De bello Gallico IV, 20-38, abridged by Cassius Dio XXXIX, 51-53; cf. Tac. , Agricola 13.
  2. Caes. , De bello Gallico V, 1-23, abridged by Cassius Dio XL, 1-4.
  3. Suet. , Divus Claudius 17; cf. Cassius Dio LX, 19,1.