بزرگراه آیت‌الله سعیدی

بزرگراه آیت‌الله سعیدی، جاده ساوه یا جاده تهران-ساوه (نام پیشین: بزرگراه شهیاد) بزرگراهی با کشیدگی شمالی-جنوبی در جنوب‌غرب تهران است که در سوی شمالی از میدان آزادی آغاز می‌شود و در گذرگاه خود از میدان فتح، خیابان قزوین، یافت‌آباد و میدان زمزم می‌گذرد و در آخر به میدان امام خمینی رباط کریم و بزرگراه وهن‌آباد می‌رسد.

بزرگراه سعیدی
نمایی از بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا میدان آزادی
بزرگراه شهیاد
بزرگراه تهران ساوه
اطلاعات مسیر
طول۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای شمالی میدان آزادی
بزرگراه مخصوص کرج
بزرگراه جناح
خیابان آزادی
انتهای جنوبی میدان نماز
بزرگراه وهن‌آباد
بلوار بسیج
جاده احمد آباد مستوفی
موقعیت
شهرهای بزرگتهران بزرگ
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

تقاطع ها

ویرایش
  از شمال به جنوب  
 
 
  بزرگراه مخصوص کرج
  بزرگراه جناح
  خیابان آزادی
   خط ۱۰ ایستگاه میدان آزادی
 
دوربرگردان
  ایستگاه هاشمی
 
دوربرگردان
 
  بزرگراه متوسلیان
  بزرگراه یادگار امام 
  خیابان نوری نیارکی
  ایستگاه بختیاری
  ایستگاه شمشیری
 
  خیابان قزوین
  خیابان شمشیری
 
دوربرگردان
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه درمانگاه مشیری
 
  خیابان چهل و پنج متری زرند
 
دوربرگردان
 
  بلوار معلم
  خیابان یافت آباد
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه بلوار معلم
 
دوربرگردان
 
  خیابان پیغمبری
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه آموزش و پرورش
 
  خیابان عسگری
  خیابان برادران بهرامی
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه شهرداری منطقه هجده
 
دوربرگردان
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه سروی
 
  بزرگراه چراغی
  بزرگراه کاظمی
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه مترو نعمت آباد
  ایستگاه متروی نعمت آباد
 
دوربرگردان
  ایستگاه متروی آزادگان
 خط ۱۰ بی‌آرتی ایستگاه مترو آزادگان
 
  بزرگراه آزادگان
    تهران  
    چهاردانگه  
 
میدان امام علی
 
  خیابان چمران
    چهاردانگه  
 
میدان سلیمانی
    شاطره  
    شاطره  
    اسلامشهر  
 
 
  بزرگراه وهن‌آباد
  بلوار بسیج
  جاده احمد آباد مستوفی
  از جنوب به شمال  

نگارخانه

ویرایش