باز کردن منو اصلی

بزرگراه ۷۲ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-72 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۱۱۷۲ کیلومتر که درون ایران، از تهران آغاز و در بوشهر پایان می‌یابد. مسیر آن از جاده‌های زیر است :

ایرانویرایش

منابعویرایش