بزرگراه ۷۵ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-75 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۱۹۲۰ کیلومتر که از تجن در ترکمنستان آغاز شده و در چابهار ایران پایان می‌یابد. مسیر آن از جاده‌های زیر است :

ترکمنستانویرایش

ایرانویرایش

منابعویرایش