باز کردن منو اصلی

بطی بن سهیل آل مکتوم (به عربی: بطي بن سهيل آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۹۰۶ امیر دبی شد و در سال ۱۹۱۲ درگذشت.

بطی بن سهیل آل مکتوم
ششمین امیر دبی
دوراناز ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲
درگذشت۱۹۱۲
پیش ازسعید بن مکتوم آل مکتوم
پس ازمکتوم بن حشر آل مکتوم

منابعویرایش