باز کردن منو اصلی

مکتوم بن حشر آل مکتوم (به عربی: مكتوم بن حشر آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۹۴ امیر دبی شد و در سال ۱۹۰۶ درگذشت.

مکتوم بن حشر آل مکتوم
پنجمین امیر دبی
دوران از ۱۸۹۴ تا ۱۹۰۶
درگذشت ۱۹۰۶
پیش از بطی بن سهیل آل مکتوم
پس از راشد بن مکتوم آل مکتوم

منابعویرایش