باز کردن منو اصلی

مکتوم بن حشر آل مکتوم (به عربی: مكتوم بن حشر آل مكتوم) امیر دبی بوده است. او در سال ۱۸۹۴ امیر دبی شد و در سال ۱۹۰۶ درگذشت.

مکتوم بن حشر آل مکتوم
پنجمین امیر دبی
دوراناز ۱۸۹۴ تا ۱۹۰۶
درگذشت۱۹۰۶
پیش ازبطی بن سهیل آل مکتوم
پس ازراشد بن مکتوم آل مکتوم

منابعویرایش