بنیاد حسابداری مالی

بنیاد حسابداری مالی

(آمریکا)

FAF logo.jpg
وظیفه (نظارت عالی)، اداره، و

تامین مالی نهادهای ملی
استانداردگذاری حسابداری
مالی و گزارشگری آمریکا

بنیان‌گذاری ۱۹۷۲
شخصیت حقوقی سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر نورواک، کنتیکت

 ایالات متحده آمریکا

زبان رسمی انگلیسی
رئیس جان جی برنن
وب‌گاه رسمی www.accountingfoundation.org

بنیاد حسابداری مالی (آمریکا) (FAF)[پانویس ۱] یک سازمان مستقل بخش خصوصی در آمریکا است که مسئولیت فرانگری (نظارت عالی)، اداره، و تأمین مالی نهادهای ملی استانداردگذاری حسابداری مالی و گزارشگری آمریکا را بر عهده دارد. این نهادها عبارت‌اند از، هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB، فزبی)[پانویس ۲]، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB، گزبی)[پانویس ۳]، شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی (FASAC)[پانویس ۴]، و شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی (GASAC)[پانویس ۵].

لوگوی قدیمی بنیاد حسابداری مالی

راهبریویرایش

هیئت امنایی چهارده نفری و پنج مقام اجرایی راهبری و مدیریت بنیاد حسابداری مالی را بر عهده دارند. این افراد از سوی نهادهای آمریکایی دارای منافع در گزارشگری مالی برگزیده می‌شوند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:

کمیته‌های تخصصیویرایش

این بنیاد دارای هفت کمیته تخصصی به این شرح است: (۱) کمیته اجرایی، (۲) کمیته توسعه، (۳) کمیته انتصاب و ارزش‌یابی، (۴) کمیته مالی و جبران خدمات، (۵) کمیته حسابرسی، (۶) کمیته رایزنی نظارت بر فرایند استانداردگذاری، و (۷) کمیته راهبری شرکتی.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Financial Accounting Foundation
  2. Financial Accounting Standards Board, FASB
  3. Governmental Accounting Standards Board, GASB
  4. Financial Accounting Standards Advisory Council, FASAC
  5. Governmental Accounting Standards Advisory Council, GASAC

منابعویرایش