بهار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بهار نخستین فصل سال است.

بهار همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: