بوته‌زار به جایی گفته می‌شود که با بوته و خار یا زمین جنگلی پوشیده شده‌است.

بوته‌زاری در استرالیا

طبقه بندیویرایش

بوته زار و درختچه زار های بسته

بوته زار و درختچه زار های باز

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش