بوزون‌های دبلیو و زد

(تغییرمسیر از بوزون دبلیو)

بوزون‌های دبیلو و زد بوزون‌های تبادلگر نیروی ضعیف می‌باشند که موجب واپاشی هسته‌اتم‌ها می‌شوند

بوزون‌های W± و Z
آماربوزون
نیروهای بنیادینیروی ضعیف
نظریه‌پردازیگلشو٬ واینبرگ٬ عبدالسلام (۱۹۶۸)
کشف۱۹۸۳
جرمW: 80.398±0.025 الکترون‌ولت/c2 [۱]
Z: 91.1876±0.0021 الکترون‌ولت/c2 [۲]
بار الکتریکیW: ±1 e
Z: 0 e
اسپین۱

پیوند به بیرون

منابع