بکر بن نطاح

بَکر بن نَطّاح حنفی با کنُیهٔ ابو وائل، شاعر عراقی بدوی‌تبار در دورهٔ اول عباسی و سدهٔ سوم هجری بود. او نخست از صعلوک‌ها بود که به راهزنی می‌پرداخت؛ اما از آن روی گرداند. به بغداد درآمد و نزد ابودلف عجلی پذیرفته شد و هم‌نشین او بود. او در فنون شعری فخر، حماسه، مدیح، رثا و هجا سرود و در غزل، نوآور بود. همچنین دیدگاهی دربارهٔ نظم شعر داشته اشت.[۱][۲]

بکر بن نطّاح
زادروز؟
بصره
درگذشتبغداد
پیشهشاعر
سبکدورهٔ اول عباسی

منابعویرایش

  1. اصفهانی، ابوالفرج. [[الاغانی|الأغانی]]. نوزدهم. وبگاه الحکواتی. ص. أخبار بکر بن النطاح ونسبه. تداخل پیوند خارجی و ویکی‌پیوند (کمک)
  2. فروخ، عمر (۱۹۸۶). تاریخ الأدب العربی (PDF). ۲. بیروت: دارالعلم للملایین. ص. ۲۳۸.