بینگو (شعر کودکانه)

«بینگو» (به انگلیسی: Bingo) یا «اسمش بینگو بود» یا «پیرمردی که یک سگ داشت»، نام یک ترانه کودکانه به زبان انگلیسی با منشأیی ناشناس است.

«بینگو (شعر کودکانه)»
Nursery rhyme
تاریخ نوشته‌شدن1780
ترانه‌نویس(ها)Unknown

متن این شعر با تکرار چند بیت و جایگذاری حروف B-i-n-g-o با دست زدن وجود آمده است.

ترجمه به فارسیویرایش

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

بی-آی-اِن-جی-او

بی-آی-اِن-جی-او

بی-آی-اِن-جی-او

و اسمش بینگو بود

***

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

(دست)-آی-اِن-جی-او

(دست)-آی-اِن-جی-او

(دست)-آی-اِن-جی-او

و اسمش بینگو بود

***

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

(دست)-(دست)-اِن-جی-او

(دست)-(دست)-اِن-جی-او

(دست)-(دست)-اِن-جی-او

و اسمش بینگو بود

***

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

(دست)-(دست)-(دست)-جی-او

(دست)-(دست)-(دست)-جی-او

(دست)-(دست)-(دست)-جی-او

و اسمش بینگو بود

***

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-او

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-او

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-او

و اسمش بینگو بود

***

پیرمردی بود که یک سگ داشت

و اسمش بینگو بود

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-(دست)

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-(دست)

(دست)-(دست)-(دست)-(دست)-(دست)

و اسمش بینگو بود

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش