بیژن‌خان گرجی

(تغییرمسیر از بیژن خان گرجی)

بیژن خان گرجی از رجال درباری فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار بوده است. او در ابتدا در دستگاه عباس میرزا در آذربایجان به خدمت مشغول بوده و در سال ۱۲۶۸ ق ناصرالدین شاه قاجار او را به سمت ریش سفیدی عمله خلوت و منصب تفنگدارباشی خود برگزیده است.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. رحیمی، گرجی‌های ایران، ۸۵.
  2. بامداد، شرح حال رجال ایران، ۱۹۹.

منابعویرایش

  • رحیمی، ملک محمد. گرجی‌های ایران. اصفهان: یکتا، ۱۳۷۹.
  • بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران. جلد اول