بیگادی (انگلیسی: Bagaudae) عنوانی است که گاهی تحت نام بیکودی هم تلفظ می‌شود و عبارت است از خرده‌دهقان‌پیشههای شورشی در دوران باستان متأخر و مصادف با امپراتوری روم که در سرزمین گل و هیسپانیا ظهور کردند. بیگادی‌ها به ویژه در جریان بحران قرن سوم به وجود آمدند و تا زمان سقوط امپراتوری روم غربی نیز دوام داشتند.[۱]

غارتگران گل، اثر اِواریستا ویتال لومینه

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. J. F. Drinkwater, reviewing Léon, Los bagaudas, in The Classical Review, 1999:287.