تأسیسات راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی مستقل

تأسیسات راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی مستقل (به انگلیسی: Independent Verification and Validation Facility) یک مرکز ناسا است. این مرکز ناسا در سال ۱۹۹۳ به‌منظور ادارهٔ ایمنی و تضمین مأموریت پس از فاجعه شاتل فضایی چلنجر ناسا ایجاد شد.

ورودی اصلی تأسیسات راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی مستقل.

پانویس

منابع

پیوند به بیرون