تئودورا

چهارمین امپراتور زن روم، شریک و نایب السلطنه پسرش میخائیل سوم

تئودورا (۱۹۴ خورشیدی تا پس از ۲۴۶ خورشیدی) همسر تئوفیلوس امپراتور بیزانس بود. وی از نژاد ارمنی و خواهر بارداس و پترناس بود. وی از ازدواج با تئوفیلوس دارای ۵ پسر و ۲ دو دختر شد که جوانترین ایشان میخائیل در دو سالگی جانشین پدر شد. پس از مرگ شوهر، میخائیل تنها دو سال داشت بنابراین تئودورا نایب‌السلطنه و همزمان به عنوان امپراتور مشترک امپراتوری شد، اما به دلیل خشونت‌های بی‌اندازه‌اش کم‌کم بدبینی‌ها را نسبت به خود افزایش داد، و در نتیجه میخائیل بارداس، دایی خود و برادر ملکه را جانشین مادر کرده ولی هیچ تغییری در قدرت امپراتریس در مقامش به عنوان امپراتور مشترک با پسرش نکرد ولی ملکه با بی رحمی بسیارش و رنج دادن اشراف امپراتور میخائیل مادر را به دیری فرستاد و به امپراتوری مادرش پایان داد. باسیلیوس پس از کشتن بارداس و میخائیل سوم، تئودورا را نیز کشت.

تئودورا
امپراتریس حاکم و نایب السلطنه بیزانس
سکه سلطنتی تئودورا همراه پسرش میخائیل در این تصویر عکس تئودورا سمت راست همراه میخائیل و سمت چپ به تنهایی که او را به عنوان نایب السلطنه و تنها حاکم بیزانس نام برده است
تنها حاکم و نایب السلطنه امپراتوری بیزانس
سلطنت۸۴۲ - ۸۵۶
تاج‌گذاری۸۴۲
پیشینتئوفیلوس
جانشینمیخائیل
شریک سلطنتمیخائیل سوم
امپراتریس همسر بیزانس
زاده۸۱۵ (میلادی)
درگذشتهپس از ۸۵۶ (میلادی)
هم‌نشینتئوفیلوس
فرزند(ان)میخائیل
خاندانبیزانس
نگاره‌ای از قرن پانزدهم در موزه بریتانیا که تئودورا را در حالی که میخائیل کوچک را در بغل دلرد در گردهمایی درباریان نشان می‌دهد.
نقش تئودورا و پسرش میخائیل سوم در یک سکه و دخترش در سکه دیگر

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی