تابع مشتق‌پذیر

در حساب دیفرانسیل و انتگرال (شاخه‌ای از ریاضیاتتابع مشتق‌پذیر تابعی است که مشتق آن در هر نقطه از دامنه‌اش وجود دارد. نمودار تابع مشتق‌پذیر باید خط مماسی غیر عمودی در هر نقطه‌ای از دامنه‌اش داشته‌باشد. در نتیجه، یک تابع مشتق‌پذیر نسبتاً باید نرم باشد و نمی‌تواند شامل هیچ نقطهٔ شکست، خم، نوک یا هر نقطه‌ای با مماس عمودی باشد.[۱]

یک تابع مشتق‌پذیر

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Differentiable function," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Differentiable_function&oldid=540407140 (accessed June 1, 2013).

جستارهای وابستهویرایش