تاریخ‌گرایی

تاریخ‌گرایی (به انگلیسی: Historicism) یک رویکرد تفکر است که عمدتاً بر یک بافت خاص مثل دوره تاریخی، مکان جغرافیایی یا فرهنگ محلی تأکید می‌کند.

منابعویرایش