تاریخ‌گرایی

تاریخ‌گرایی[۱] (به انگلیسی: historicism) یک رویکرد تفکر است که عمدتاً بر یک بافت خاص مثل دوره تاریخی، مکان جغرافیایی یا فرهنگ محلی تأکید می‌کند.

منابع

  1. «تاریخ‌گرایی» [جامعه‌شناسی] هم‌ارزِ «historicism»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر نهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۱۸-۴ (ذیل سرواژهٔ تاریخ‌گرایی)