تاریخ بلژیک

تصویری از انقلاب بلژیک در سال ۱۸۳۰.

تاریخ بلژیک از دوران پیش از تاریخ تا امروز با تاریخ همسایگان اروپاییش درهم‌پیچیده است. به ویژه با تاریخ کشورهای هلند و لوکسامبورگ.

خلاصهٔ تاریخ بلژیکویرایش

منابعویرایش

  • غفاری فرد، عباسقلی (۱۳۸۷تاریخ اروپا از رنسانس تا جنگ جهانی دوم، تهران: نشر جامی
  • بیگدلی، علی (۱۳۸۴تاریخ اروپا در قرون وسطی، تهران: نشر دانشگاه پیام نور
  • ویکی‌پدیای انگلیسی